Komornik Sądowy

Małgorzata Pędziszczak

Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Monte Cassino 3/3

70-464 Szczecin

Tel. 91 820 67 43

Fax 91 433 63 48

e-mail: komornik@szczecin.komornik.pl

 

Kancelaria przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek 09:00-17:00

Dyżur komornika:

wtorek 10:00-17:00

Dyżur telefoniczny w kancelarii

poniedziałek-piątek 09:00-15:00

 

Nr rachunku bankowego

BGŻ BNP Paribas S.A. :

85 2030 0045 1110 0000 0243 6670

Kancelaria

UWAGA! Od dnia 08 czerwca 2015 r. zmiana adresu kancelarii.
Nowy adres: ul. Monte Cassino 3/3; 70-464 Szczecin

 

SPŁAĆ ZADŁUŻENIE

 

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Właściwość Miejscowa Komornika - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

 

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest:

Komornik dysponuje podłączeniem do następujących baz danych:

OGNIVO - możliwość sprawdzenia w wiekszości banków komercyjnych i spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe

PESEL - możliwość ustalenia po numerze PESEL aktualnego miejsca zameldowania dłużnika

CEPiK - mozliwość sprawdzenia czy i jakie pojazdy są zarejestrowane na dłużnika

ZUS - możliwość uzyskania w ciągu 24 godzin informacji o miejscu pracy dłużnika, zgłoszonych rachunkach i pobieranych świadczeniach

EPU - możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej z E-SĄDU