Komornik Sądowy

Małgorzata Pędziszczak

Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Narutowicza 4/5

70-231 Szczecin

Tel. 91 820 67 43

Fax 91 433 63 48

e-mail: komornik@szczecin.komornik.pl

 

Kancelaria przyjmuje interesantów:

poniedziałek-piątek 09:00-17:00

Dyżur komornika:

wtorek 10:00-17:00

Dyżur telefoniczny w kancelarii

poniedziałek-piątek 09:00-15:00

 

Nr rachunku bankowego

BGŻ S.A. :

85 2030 0045 1110 0000 0243 6670

Kancelaria

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Celem przeprowadzenia egzekucji przez komornika wierzyciel zobowiązany jest:

 

Komornik dysponuje podłączeniem do następujących baz danych:

OGNIVO - możliwość sprawdzenia w wiekszości banków komercyjnych i spółdzielczych czy dłużnik posiada rachunki bankowe

PESEL - możliwość ustalenia po numerze PESEL aktualnego miejsca zameldowania dłużnika

CEPiK - mozliwość sprawdzenia czy i jakie pojazdy są zarejestrowane na dłużnika

ZUS - możliwość uzyskania w ciągu 24 godzin informacji o miejscu pracy dłużnika, zgłoszonych rachunkach i pobieranych świadczeniach

EPU - możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych w formie elektronicznej z E-SĄDU